MAIDC Logo
महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ मर्यादीत, कृषी विभाग
मातीतून मनांतर्गताची चळवळ . . .
सी. आय. एन.: यू05000एमएच1965एसजीसी013380
अधिकृत संकेतस्थळ!
स्थापना: १५-डिसेंबर-१९६५ महाराष्ट्र शासन, भारत
Mr. Pandurang Fundkar महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळाबद्दल Mr. Ashok Karanjkar
  • श्री. पांडुरंग फुंडकर
  • अध्यक्ष, म.रा.कृ.उ.वि. महामंडळ
  • तथा
  • कृषी मंत्री
  • महाराष्ट्र सरकार, भारत
  • अध्यक्षांचा संदेश
निविदा बातम्या व घडामोडी
Division IdFileFile Extशिर्षकनवीन? 
5 SupplyOfPineappleFruit .pdf E-Tender for supply of pineapple fruit होय Select
3 Corrigendum-II .pdf CORRIGENDUM NOTICE - II होय Select
6 Corrigendum .pdf तारीख विस्तार = गोरेगाव मुंबई आणि फूड पार्क येथील बुटीबोरी नागपूर येथे वातानुकूलित हॉल, कोल्ड स्टोरेज आणि गोदामासाठी निविदा होय Select
3 corrigendum notice .pdf Corrigendum for Extension Expression of Interests (EoI) for Outsourcing The MAIDC “Sugras” Animal, Poultry & Aqua Feeds, Fodder Blocks, Mineral Mixtures, Vitamin Preparations, Additives, Feed Supplements & Medicines Production and Trading of Other Brands in Open Market and Government Supply. होय Select
6 TenderforHiringAirConditionHallColdStorageandGodown .pdf गोरेगाव मुंबई आणि फूड पार्क येथील बुटीबोरी नागपूर येथे वातानुकूलित हॉल, कोल्ड स्टोरेज आणि गोदामासाठी निविदा होय Select
3 EoIFORANIMALFEED .pdf Expression of Interest for Outsourcing MAIDC Animal, Poultry & Aqua Feeds, Fodder Blocks, Mineral Mixtures, Vitamin Preparations, Additives, Feed Supplements & Medicines Production and Trading of Any Other Brands in Open Market and Government Supply. होय Select
2 DESFOTANK .pdf आमच्या फॅक्टरीमधील भट्टीतेलाची टाकी (फर्नेस ऑइल टँक) विकण्यासंबंधी निविदा होय Select
2 EOINPKYAVATMAL .pdf यवतमाळ जिल्ह्यात कृषी उद्योग ब्रँडखाली नत्र:फॉस्फरस:पोटॅश दाणेदार खत तयार करण्यासाठी निविदा होय Select
4 NoticeandTenderDoc-26052017 .pdf कीटकनाशक चूर्ण (पावडर) करिता लागणारी फॉर्म फील सील मशीन (Form Fill Seal Machine) खरेदी करण्यासाठी ई-निविदा. होय Select
1 TenderForm-Technical-Commercial .pdf कृषी अभियांत्रिकी उत्पादके खरेदी करण्यासाठी ई-निविदा. होय Select
3 SFC Lease E-tender Document 31.08.2016 .pdf चिंचवड (पुणे) येथील सुग्रास फॅक्टरी लीजवर घेण्यासंबंधी, करार करून उत्पादन करण्यासंबंधी अथवा उत्पादन बाह्य स्रोत करण्यासंबंधी व पशूपक्षी खाद्य पुरवठा व विक्री (कोणताही ब्रँड) करण्यासंबंधी निविदा होय Select
4 Tender_for_Purchase_of_TradingPesticides_No.29 .pdf उत्पादकांचे खालील ब्रँड कीटक नाशके खरेदी करण्यासाठी निविदा. होय Select
6 ETenderingStationery .pdf कृषी उद्योग भवन, गोरेगाव व राजन गृह, प्रभादेवी येथे लेखनसाहित्य (स्टेशनरी) पुरविण्यासंबंधी वार्षीक करार होय Select
प्रादेशीक व्यवस्थापकांची विक्री संबंधी पुनरावलोकन बैठक

अंतर्देशीय योग दिवस

वन महोत्सव

     
ई-निविदा
  राष्ट्रीय माहिती केंद्र
  निविदाकारांची मार्गदर्शिका
मदत कक्ष   
ईमेल:    cppp-support@nic.in   
केवळ कर्मचा-यांसाठी
ईमेल
लॉग इन
 
वस्तू व सेवा कर संपर्क साधा अस्वीकरण अटी व शर्ती मदत
या संकेतस्थळाचा 'विझोडिसी संगणकप्रणाली' यांनी विश्लेषण व रचना करून विकास केला. पत्ता: एकक ६२८ व ६२९, मास्टर माइंड ४, रॉयल पाम्स, गोरेगाव (पूर्व), मुम्बई - ४०००६५ भ्रमणध्वनी ९५९४२९८५५८; ईमेल: sales@wizodyssey.com