MAIDC Logo
महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ मर्यादीत, कृषी विभाग
मातीतून मनांतर्गताची चळवळ . . .
सी. आय. एन.: यू05000एमएच1965एसजीसी013380
अधिकृत संकेतस्थळ!
स्थापना: १५-डिसेंबर-१९६५ महाराष्ट्र शासन, भारत
Shri Dadaji Bhuse महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळाबद्दल Mr. Ashok Karanjkar
  • श्री. दादाजी भुसे
  • अध्यक्ष, म.रा.कृ.उ.वि. महामंडळ
  • तथा
  • कृषी व माजी सैनिक कल्याण मंत्री
  • महाराष्ट्र सरकार, भारत
  • अध्यक्षांचा संदेश
निविदा बातम्या व घडामोडी
Division IdFileFile Extशिर्षकनवीन? 
1 e tender AE Division .pdf e-Tender for purchase of Flour Mill single phase (3 hp) with accessories and safety kit, Pulveriser Machine( Spices) with accessories and safety kit and Weigh Machine up to 50 kg. होय Select
2 engg .pdf Supply of Engineering Spares for our all Fertilizer Factories. होय Select
6 Corrigendum II Nagpur .pdf Corrigendum II construction of compound wall at Nagpur होय Select
2 Transporatation2021 .pdf Tender for Transportation of Fertilizers from our Fertilizer Factory Pachora to our Fertilizer Factory, Jalna होय Select
6 ETenderJalna .pdf Construction of Compound Wall at Jalna होय Select
6 ETenderRatnagiri .pdf Supply of color coated sheet , mild steel sections, hardware, paint,& construction material at Ratnagiri होय Select
6 ETenderNagpur .pdf Construction of Compound Wall at Nagpur होय Select
2 pp .pdf Revised schedule for tender of purchase of pp (woven Circular) bags. होय Select
6 CORRIEN-4 .pdf Corrigendum -4 for EoI for hiring cloud infrastructure services to host Tally package on cloud for MAIDC Ltd. होय Select
2 biocoaltender21 .pdf Supply of Bio Coal for our all Fertilizer Factories होय Select
2 PPBAGSTender21 .pdf Tender for Supply of PP (Woven circular) Bags required for our Fertilizer Factories होय Select
6 Corrigen3 .pdf Corrigendum-3 for EOI for hiring Cloud Infrastructure Services to Host Tally Package on cloud for MAIDC Ltd होय Select
1 Corrigendum08032021 .pdf महामंडळाच्या टॅली प्रणाली करीता गुगल क्लाउड सेवा खरेदी करण्यासाठी आलेल्या निविदा प्रक्रियेला मुदतवाढ देणेबाबत शुद्धीपत्रक. होय Select
5 tomatopaste .pdf E Tender for supply of Tomato Paste. होय Select
1 Taluka Vitrak. .pdf महाराष्ट्र राज्यात तालुकास्तरावर कृषी अवजारे विक्री करण्याकरिता विक्रेत्याची नियुक्ती होय Select
6 Tendernotice_1 .pdf महामंडळाच्या (MAIDC) टॅली प्रणाली करिता गुगल क्लाऊड सेवा खरेदी करण्यासाठी ई-निविदा. होय Select
2 CoriRevOutsource2 .pdf Corrigendum No. 2 Outsourcing the production of Granulated Mixed Fertilizers of NPK Grades in Krushi Udyog brand at various locations in Maharashtra as per our requirement होय Select
2 Dolomite2021 .pdf Purchase of Dolomite Powder to our Factories होय Select
2 CoriRevOutsource .pdf Corrigendum for Revised Tender Schedule EOI-Outsourcing the production of Granulated Mixed Fertilizers of NPK Grades in Krushi Udyog brand at various locations in Maharashtra as per our requirement होय Select
2 EOIOUTSOURCE2020 .pdf EOI for Outsourcing the production of Granulated Mixed Fertilizers of NPK Grades in Krushi Udyog brand at various locations in Maharashtra as per our requirement होय Select
6 Corr2 .pdf Corrigendum II for Impalement of Manpower Supplying Agencies for MAIDC LTD होय Select
6 Corr .pdf Corrigendum for Impalement of Manpower Supplying Agencies for MAIDC LTD होय Select
6 manpower .pdf Tender for Empanelment of Manpower Supplying Agencies for The MAIDC LTD. होय Select
6 Website Details for Advt. .pdf Appointment of tax auditor and GST auditor for F.Y.2019-20. होय Select
3 CorrigendumNoticeII .pdf SFC Godown Leave & License E-Tender Corrigendum-II होय Select
3 Corrigendum-I .pdf SFC Godown Leave & License E-Tender Date Extension-I होय Select
3 SFC Godown Tender Doc .pdf EOI for Leave & License of Godowns at Sugras Factory Chinchwad Pune होय Select
नोगा: पिण्याचे पाणी

बायोकॅप्सूल तंत्रज्ञान

झेंडावंदन

वन महोत्सव

     
ई-निविदा
  राष्ट्रीय माहिती केंद्र
  निविदाकारांची मार्गदर्शिका
मदत कक्ष   
ईमेल:    cppp-support@nic.in   
केवळ कर्मचा-यांसाठी
ईमेल
लॉग इन
 
 
वस्तू व सेवा कर संपर्क साधा अस्वीकरण अटी व शर्ती मदत
या संकेतस्थळाचा 'विझोडिसी संगणकप्रणाली' यांनी विश्लेषण व रचना करून विकास केला. पत्ता: एकक ६२८ व ६२९, मास्टर माइंड ४, रॉयल पाम्स, गोरेगाव (पूर्व), मुम्बई - ४०००६५ भ्रमणध्वनी ९५९४२९८५५८; ईमेल: sales@wizodyssey.com