अमरावती विभागीय कार्यालय

मुख्यपृष्ठ >विभागीय कार्यालय >अमरावती विभागीय कार्यालय
मुख्यपृष्ठ
आमचे कार्यसंघ सदस्य
पत्ता
फोटो गॅलरी

विभागीय कार्यालय,अमरावतीची स्थापना १९९३ मध्ये झाली. विभागीय कार्यालय,अमरावतीचे विभागीय कार्यालय चौधरी कॉम्प्लेक्स, चौधरी स्क्वेअर, अमरावती येथे कार्यरत आहे. सदर विभागीय कार्यालय महामंडळाची उत्पादने खते,कीटकनाशके,पशुखाद्य,कृषी उपकरणे/अवजारे आणि नोगा उत्पादने यांच्या विपणनामध्ये पूर्णपणे गुंतलेले आहेत.विभागीय कार्यालय,अमरावतीचे कार्यक्षेत्र अमरावती आणि यवतमाळ जिल्ह्या पर्यंत पसरलेले असून अमरावती आणि यवतमाळ जिल्ह्य़ांमध्ये अनुक्रमे एकूण 8.05 लाख हेक्टर आणि 10.43 लाख हेक्टर शेतीयोग्य जमीन आहे व अमरावती आणि यवतमाळ जिल्ह्यातील अनुक्रमे 14 (2009 गाव) आणि 16 (2151 गाव) तालुक्यांचा समावेश होतो.अमरावती आणि यवतमाळ जिल्ह्यात अनुकमे १३६ आणि ११२ डीलर्सचे मजबूत डीलर नेटवर्क आहे. अमरावती जिल्ह्य़ांमध्ये कापूस, सोयाबीन, लालग्राम, हरभरा, गहू, उडीद, मूग, ज्वारी, संत्रा, केळी आणि यवतमाळ जिल्ह्य़ांमध्ये कापूस, सोयाबीन, लालग्राम, हरभरा, पहेळ, भुईमूग, ज्वारी ही प्रमुख पिके घेतली जातात.

अधिकृत डीलर्सची संख्या :

क्र. विभागणी अमरावती जिल्हा यवतमाळ जिल्हा एकूण
1 खत 69 62 131
2 कीटकनाशक 57 44 101
3 पशू खाद्य 03 01 04
4 कृषी अभियांत्रिकी 04 04 08
5 NOGA 03 01 04

वि. का. विभागनिहाय उलाढाल (रु. लाख)::

क्र. विभागणी 2020-21 2021-22 2022-23
1 खत 9100.99 5358.53 6001.83
2 कीटकनाशक 626.55 804.39 1730.73
3 पशू खाद्य 0.00 3.52 12.72
4 कृषी अभियांत्रिकी 5.42 1.12 0.99
5 NOGA 0.00 1.38 4.24
  एकूण 9732.96 6168.94 7750.51

विभागीय कार्यालय कर्मचारी तपशील

क्र. कर्मचाऱ्यांचे नाव पदनाम स्थान मोबाईल क्र ई-मेल आयडी
1 सत्यजित के. ठोसरे विभागीय व्यवस्थापक अमरावती 8888842375 maidcamravati@gmail.com
2 रवींद्र एम. मुळ्ये सहाय्यक व्यवस्थापक (ए आणि ए) अमरावती 9049796721 maidcamravati@gmail.com
3 मनोज पी. गावंडे उप व्यवस्थापक (मार्केटिंग) यवतमाळ 8888842271 maidcamravati@gmail.com
4 सागर एस. विरखरे सहाय्यक व्यवस्थापक (मार्केटिंग) अमरावती 8888842274 maidcamravati@gmail.com
5 रवींद्र एम.वानखडे सहाय्यक अमरावती 9370373511 maidcamravati@gmail.com
6 परेश गवई शिपाई अमरावती 9923921797 maidcamravati@gmail.com
7 प्रविण आर. खेडकर सहायक/डीईओ अमरावती 9922070562 maidcamravati@gmail.com
8 धीरज एस.खरड सहायक/डीईओ अमरावती 9637385354 maidcamravati@gmail.com
9 प्रतिभा आर खेडकर सहाय्यक. अमरावती 9604071956 maidcamravati@gmail.com
10 सागर एस. झुरमुरे डीईओ यवतमाळ 9529683362 maidcamravati@gmail.com
11 पवन गोपकर चालक अमरावती 8550953071 maidcamravati@gmail.com
12 सुरेंद्र एम.कोकाटे शिपाई अमरावती 7741096836 maidcamravati@gmail.com

तुमची अमुल्य सूचना / माहिती येथे नोंदवा

आम्ही आपल्या अमूल्य सुचना॑चे स्वागत करतो. कृपया आपल्या सुचना येथे द्याव्या.

तुमचे नाव (आवश्यक)

तुमचा ईमेल आय.डी.(आवश्यक)

तुमची सूचना / माहिती

स्थान

चौधरी कॉम्प्लेक्स चौधरी स्क्वेअर ,विलास नगर रोड, अमरावती-444 601

  • maidcamravati@gmail.com
  • 8888842274
    8888842271
    8888842375