आमचे उत्पादन केंद्र

एम .ए .आय .डी .सी .लि.,खत कारखाना, वर्धा

पत्ता: MIDC Area, Plot No. F1/1, F1/2, Near इंदिरा सूत गिरणी, बारबती रोड, वर्धा-442001
दूरध्वनी क्रमांक: 07152-260515, 260433
ई - मेल आयडी: maidcffwardha@gmail.com
उत्पादन: NPK KU 18*18*10
उत्पादन केंद्राची वार्षिक क्षमता: 72000 MTs.
अधिक तपशील

एम .ए .आय .डी .सी .लि.,खत कारखाना, पाचोरा

पत्ता: MIDC खत कारखाना पाचोरा, गिरड रोड, पाचोरा-431603
दूरध्वनी क्रमांक: 8888842349
ई - मेल आयडी: ffpachora@gmail.com
उत्पादन: NPK KU 18*18*10, KU 20*20*00
उत्पादन केंद्राची वार्षिक क्षमता: 30805 Sq mtrs.
अधिक तपशील

एम .ए .आय .डी .सी .लि.,खत कारखाना, रसायनी

पत्ता: सावळे, पोस्ट: रसायनी, ता: पनवेल, जिल्हा: रायगड
दूरध्वनी क्रमांक: 8888842320
ई - मेल आयडी: rasayaniff@gmail.com
उत्पादन: NPK KU 18*18*10
उत्पादन केंद्राची वार्षिक क्षमता: 75000.000 M.Ts.
अधिक तपशील

एम .ए .आय .डी .सी .लि.,खत कारखाना, कोल्हापूर

पत्ता: सावळे, पोस्ट: रसायनी, ता: पनवेल, जिल्हा: रायगड
दूरध्वनी क्रमांक: 8888842320
ई - मेल आयडी: rasayaniff@gmail.com
उत्पादन: NPK KU 18*18*10
उत्पादन केंद्राची वार्षिक क्षमता: 75000.000 M.Ts.
अधिक तपशील

एम .ए .आय .डी .सी .लि.,खत कारखाना, जालना

पत्ता: कृषी उद्योग, भूखंड क्रमांक C-51, अतिरिक्त MIDC क्षेत्र, जालना
दूरध्वनी क्रमांक: 8888842324
ई - मेल आयडी: maidc.jln@gmail.com
उत्पादन: NPK KU 18*18*10, KU 20*20*00
उत्पादन केंद्राची वार्षिक क्षमता: 84000 Mt per Year
अधिक तपशील

एम .ए .आय .डी .सी .लि.,खत कारखाना, नांदेड

पत्ता: एमआयडीसी औद्योगिक वसाहत, भूखंड क्र. B-2 (1-2), P.B.46 देगलूर रोड, नांदेड 431603.
दूरध्वनी क्रमांक: 8888842322
ई - मेल आयडी: ff.nanded@gmail.com
उत्पादन: NPK KU 18*18*10, KU 20*20*00
उत्पादन केंद्राची वार्षिक क्षमता: 70,000
अधिक तपशील

एम .ए .आय .डी .सी .लि.,नोगा फॅक्टरी, नागपूर

पत्ता: भूखंड क्रमांक बी-17 ते बी-20, एमआयडीसी औद्योगिक क्षेत्र, हिंगणा रोड, नागपूर-440016
दूरध्वनी क्रमांक: 07104-232460/295504
ई - मेल आयडी: NOGAfactory@gmail.com
उत्पादन: केचप, सॉस, जाम (मिश्र फळ, संत्रा मुरंबा, आंबा, अननस, स्ट्रॉबेरी) स्क्वॅश (संत्रा, आंबा, अननस, लिंबू, लिंबू बार्ली, लिंबाचा रस कॉर्डियल), बीबीटीएस (टोमॅटो सॉसमध्ये बेक्ड बीन्स) सिरप खुस सिरप आणि गुलाब सिरप, टोमॅटो प्युरी, ज्यूस (संत्रा, आंबा, अननस), टोमॅटो ज्यूस.
उत्पादन केंद्राची वार्षिक क्षमता: NA
अधिक तपशील

एम .ए .आय .डी .सी .लि.,कृषी अभियांत्रिकी कार्यशाळा, चिंचवड

पत्ता: MIDC Industrial Estate, Plot NO. D-11-52, Chinchwad, Pune 411019.
दूरध्वनी क्रमांक: 8888842328
ई - मेल आयडी: aewchinchwad@gmail.com
उत्पादन: क्रुशिवेटर - - KS100glB00, KS125glB00, KS150glB00, KS175glB00, KS200glB00, MS125glB00, MS150glB00,MS175glB00, KS100gTB00, KS125gTB00, KS150gTB00, KS175gTB00, KS200gTB00, MN100Gls00
उत्पादन केंद्राची वार्षिक क्षमता: 1500
अधिक तपशील

एम .ए .आय .डी .सी .लि.,सुग्रास कारखाना, चिंचवड

पत्ता: प्लॉट क्रमांक डी-२/५२ एमआयडीसी एरिया, एक्साइड चिंचवड समोर, पुणे.४१११०१९
दूरध्वनी क्रमांक: 8888842308
ई - मेल आयडी: sfcmaidc@gmail.com
उत्पादन: गुरांचे चारा, पोल्ट्री फीड, मेंढ्या आणि शेळी चारा, इतर चारा, घोड्याचे चारा इ.
उत्पादन केंद्राची वार्षिक क्षमता: (Three Shifts Basis) :-30,000 MTs
अधिक तपशील

महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ मर्यादित

कृषी विभाग, महाराष्ट्र सरकार, भारत

कृषी उद्योग भवन, दिनकरराव देसाई मार्ग, आरे मिल्क कॉलनी,
गोरेगाव (पू), मुंबई - 400065

+91-22-24300823
maidcheadoffice@gmail.com

Mon – Fri 9:00A.M. – 5:00P.M.