विभागीय कार्यालय

मुख्यपृष्ठ >विभागीय कार्यालय
अनुक्रमांक प्रादेशिक कार्यालय शहर कार्यरत जिल्हे पत्ता ई - मेल आयडी संपर्क क्रमांक
1. अकोला अकोला
वाशिम
बुलढाणा
सिव्हिल लाइन रोड, याशिवाय I.M.A. हॉल, आकाशवाणी समोर, अकोला 444001. maidcrorakola@gmail.com 8888842357
2. अमरावती अमरावती
यवतमाळ
चौधरी कॉम्प्लेक्स चौधरी स्क्वेअर, विलास नगर रोड, अमरावती-४४४ ६०१ maidcamravati@gmail.com 8888842375
3. औरंगाबाद औरंगाबाद
जालना
बीड
शक्ती सहकार बिल्डिंग, सीबीएस रोड शक्ती नगर, समोर. कार्तिकी हॉटेल. औरंगाबाद 431001. aurangabadmaidc@gmail.com 8888842340
4. चंद्रपूर चंद्रपूर
गडचिरोली
वासाडे बिल्डिंग, जनता कॉलेज चौकाजवळ, सिव्हिल लाईन, नागपूर रोड, चंद्रपूर ४४२४०२ rochandrapurmaidcmumbai@gmail.com 8888842342
5. जळगाव जळगाव
धुळे
नंदुरबार
४८, सहकार बोर्ड बिल्डिंग, रोझ गार्डन जवळ, शाहू नगर, जळगाव ४२५००१ jalgaonmaidc@gmail.com 8888842351
6. कोल्हापूर कोल्हापूर
सांगली
५१७, ‘ई’ प्रभाग, महाराणी ताराबाई चौक (कावळा नाका) कोल्हापूर- ४१६००१. rokolhapurmaidc@gmail.com 8888842344
7. नागपूर नागपूर
वर्धा
भंडारा
गोंदिया
नोगा फॅक्टरी प्लॉट नं- B-17 ते B-20, M.I.D.C. इंडियन ऑइल पेट्रोल पंपाच्या मागे, हिंगणा नाका, हिंगणा रोड, नागपूर जिल्हा- नागपूर-440016 maidcronagpur@gmail.com 8888842290
8. नांदेड नांदेड
परभणी
हिंगोली
"समृद्धी" SBI APMC शाखेजवळ, नवीन मोंढा, नांदेड -431602 maidcronanded@gmail.com 8888842343
9. नाशिक नाशिक
अहमदनगर
कृषी भवन. समोर. हॉटेल ग्वारका सर्कल, नाशिक - ४२२००१. maidcnashik@gmail.com 8888842396
10. उस्मानाबाद उस्मानाबाद
लातूर
सोलापूर
आनंदकृपा” दुसरा मजला, नाईकवाडी नगर, गणेश विसर्जन विहीर जवळ, उस्मानाबाद – ४१३५०१ osmanabadmaidc@gmail.com 8888842384
11. पुणे पुणे
सातारा
प्लॉट क्र. 657 ते 660, गुलटेकडी, मार्केटयार्ड, पुणे-411037. dilip.zende194@gmail.com 8888842281
12. रत्नागिरी रत्नागिरी
सिंधुदुर्ग
प्लॉट नं.पी-७३, मिरजोळे, एमआयडीसी एरिया, रत्नागिरी ४१५६३९. maidcratnagiri@gmail.com 8888842303
13. ठाणे डेटा प्रलंबित डेटा प्रलंबित डेटा प्रलंबित डेटा प्रलंबित
01

अकोला

विभागीय कार्यालय
02

अमरावती

विभागीय कार्यालय
03

औरंगाबाद

विभागीय कार्यालय
04

चंद्रपूर

विभागीय कार्यालय
05

जळगाव

विभागीय कार्यालय
06

कोल्हापूर

विभागीय कार्यालय
07

नागपूर

विभागीय कार्यालय
08

नांदेड

विभागीय कार्यालय
09

नाशिक

विभागीय कार्यालय
10

उस्मानाबाद

विभागीय कार्यालय
11

पुणे

विभागीय कार्यालय
12

रत्नागिरी

विभागीय कार्यालय
13

ठाणे

विभागीय कार्यालय