चंद्रपूर विभागीय कार्यालय

मुख्यपृष्ठ >विभागीय कार्यालय >चंद्रपूर विभागीय कार्यालय
मुख्यपृष्ठ
आमचे कार्यसंघ सदस्य
पत्ता
फोटो गॅलरी


विभागीय कार्यालय, चंद्रपूरची स्थापना १९९३ मध्ये झाली. विभागीय कार्यालय, चंद्रपूरचे विभागीय कार्यालय वासाडे , जनता कॉलेज चौक, सिव्हिल लाईन, नागपूर रोड, चंद्रपूर येथे कार्यरत आहे. सदर विभागीय कार्यालय महामंडळाची दर्जेदार खते,कीटकनाशके,पशुखाद्य,कृषी उपकरणे/अवजारे आणि नोगा उत्पादने यांच्या विपणनामध्ये पूर्णपणे गुंतलेले आहेत. विभागीय कार्यालय, चंद्रपूरचे कार्यक्षेत्र गडचिरोली आणि चंद्रपूर जिल्ह्या पर्यंत पसरलेले असून गडचिरोली आणि चंद्रपूर जिल्ह्य़ांमध्ये अनुक्रमे एकूण ५.७४ लाख हेक्टर आणि 2.74 लाख विभागीय कार्यालय, चंद्रपूरची स्थापना १९९३ मध्ये झाली. विभागीय कार्यालय, चंद्रपूरचे विभागीय कार्यालय वासाडे , जनता कॉलेज चौक, सिव्हिल लाईन, नागपूर रोड, चंद्रपूर येथे कार्यरत आहे. सदर विभागीय कार्यालय महामंडळाची दर्जेदार खते,कीटकनाशके,पशुखाद्य,कृषी उपकरणे/अवजारे आणि नोगा उत्पादने यांच्या विपणनामध्ये पूर्णपणे गुंतलेले आहेत. विभागीय कार्यालय, चंद्रपूरचे कार्यक्षेत्र गडचिरोली आणि चंद्रपूर जिल्ह्या पर्यंत पसरलेले असून गडचिरोली आणि चंद्रपूर जिल्ह्य़ांमध्ये अनुक्रमे एकूण ५.७४ लाख हेक्टर आणि 2.74 लाख हेक्टर शेतीयोग्य जमीन आहे व गडचिरोली आणि चंद्रपूर जिल्ह्यातील अनुक्रमे 12 आणि 15 तालुक्यांचा समावेश होतो. गडचिरोली आणि चंद्रपूर जिल्ह्यात अनुकमे 15 आणि 65 डीलर्सचे मजबूत डीलर नेटवर्क आहे. चंद्रपुरा जिल्ह्यात कापूस, सोयाबीन, चना, गहू, तांदूळ आणि मिरची या प्रमुख पिकांची लागवड केली जाते आणि गडचिरोली जिल्ह्यात कापूस आणि भाताची लागवड केली जाते.

अधिकृत डीलर्सची संख्या :

क्र. विभागणी चंद्रपूर जिल्हा गडचिरोली जिल्हा एकूण
1 खत 65 15 80
2 कीटकनाशक 52 10 62
3 पशू खाद्य 01 01 02
4 कृषी अभियांत्रिकी 02 01 03
5 NOGA 01 00 01

वि. का. विभागनिहाय उलाढाल (रु. लाख)::

क्र. विभागणी 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
1 खत 3176.51 3020.56 3303.98 2571.82
2 कीटकनाशक 338.00 302.00 143.98 226.61
3 पशू खाद्य 5.63 0.00 0.00 10.01
4 कृषी अभियांत्रिकी 0.50 1.18 4.60 7.29
5 NOGA 0 0 0.42 1.74
6 एकूण 3520.64 3323.74 3452.98 2817.47

विभागीय कार्यालय कर्मचारी तपशील

क्र. कर्मचाऱ्यांचे नाव पदनाम स्थान मोबाईल क्र ई-मेल आयडी
1 प्रमोद म.पेठे विभागीय व्यवस्थापक चंद्रपूर 8888842342 rochandrapurmaidcmumbai@gmail.com
2 राजीव आर राऊत लेखा आणि प्रशासन अधिकारी चंद्रपूर 8888842297 rochandrapurmaidcmumbai@gmail.com
3 गणेश एस.काळसकर सहाय्यक. व्यवस्थापक (मार्केटिंग) चंद्रपूर 8888842394 rochandrapurmaidcmumbai@gmail.com
4 शरद एस.तिखे सहाय्यक. चंद्रपूर 9421812553 rochandrapurmaidcmumbai@gmail.com
5 कैलास उ.वासनिक चालक चंद्रपूर 7820891496 rochandrapurmaidcmumbai@gmail.com
5 शंकर झेड.चौधरी शिपाई चंद्रपूर 7507121842 rochandrapurmaidcmumbai@gmail.com
6 श्रीकांत जी.सात्रे विक्री प्रतिनिधी चंद्रपूर 9960810471 rochandrapurmaidcmumbai@gmail.com
7 योगेश जी.मानकर डी.इ.ओ. चंद्रपूर 9130091557 rochandrapurmaidcmumbai@gmail.com
8 अश्विन ए कायरकर डी.इ.ओ. चंद्रपूर 9595107336 rochandrapurmaidcmumbai@gmail.com
9 राहुल वि.इंगोले शिपाई चंद्रपूर 9011641593 rochandrapurmaidcmumbai@gmail.co

तुमची अमुल्य सूचना / माहिती येथे नोंदवा

आम्ही आपल्या अमूल्य सुचना॑चे स्वागत करतो. कृपया आपल्या सुचना येथे द्याव्या.

तुमचे नाव (आवश्यक)

तुमचा ईमेल आय.डी.(आवश्यक)

तुमची सूचना / माहिती

स्थान

वासाडे बिल्डिंग, जनता कॉलेज चौकाजवळ,
सिव्हिल लाईन, नागपूर रोड, चंद्रपूर

  • rochandrapurmaidcmumbai@gmail.com
  • +8888842297