नागपूर विभागीय कार्यालय

मुख्यपृष्ठ >विभागीय कार्यालय >नागपूर विभागीय कार्यालय
मुख्यपृष्ठ
आमचे कार्यसंघ सदस्य
पत्ता
फोटो गॅलरी

विभागीय कार्यालय, नागपूरची स्थापना १९७७ मध्ये झाली. विभागीय कार्यालय, नागपूरचे कार्यालय C/o नोगा कारखाना, प्लॉट क्रमांक. B-17 ते B-20, एम.आय.डी.सी, ऑइल पेट्रोल पंपाच्या मागे, हिंगणा नाका, हिंगणा रोड, नागपूर जिल्हा, नागपूर पिन कोड – 440016 येथे कार्यरत आहे. सदर विभागीय कार्यालय महामंडळाची दर्जेदार खते,कीटकनाशके,पशुखाद्य,कृषी उपकरणे/अवजारे आणि नोगा उत्पादने यांच्या विपणनामध्ये पूर्णपणे गुंतलेले आहेत. विभागीय कार्यालय, नागपूरचे कार्यक्षेत्र नागपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया जिल्ह्या पर्यंत पसरलेले आहे

खालीलप्रमाणे 4 जिल्ह्याची एकूण शेतीयोग्य जमीन

  • नागपूर 470418.30 हेक्टर
  • वर्धा 183900 हेक्टर
  • भंडारा 516941 हेक्टर
  • गोंदिया 183900 हेक्टर

नागपूर, वर्धा आणि गोंन्दिया जिल्ह्यात अनुक्रमे 8, 7 आणि 8 तालुक्यांचा समावेश होतो. विभागीय कार्यालय, नागपूर अंतर्गत एकूण 321 डीलर्सचे मजबूत नेटवर्क आहे. विभागीय कार्यालय, नागपूर जिल्हानिहाय प्रमुख पिके खालीलप्रमाणे

  • नागपूर जिल्हा - धान, सोयाबेन, गहू, भुईमूग, ज्वारी, कापूस, तूर, हरभरा, संत्री, मिरची.
  • वर्धा जिल्हा - लाल हरभरा, कापूस, सोयाबेन, गहू
  • भंडारा जिल्हा - धान, सोयाबेन, गहू
  • गोंदिया जिल्हा - धान, गहू, धान

अधिकृत डीलर्सची संख्या :

क्र. विभागणी नागपूर जिल्हा वर्धा जिल्हा भंडारा जिल्हा गोंदिया जिल्हा एकूण
1 खत 46 41 29 23 139
2 कीटकनाशक 30 30 18 13 91
3 पशू खाद्य 35 16 06 07 64
4 कृषी अभियांत्रिकी 02 01 04 02 09
5 पशू खाद्य 01 00 01 00 02
6 कृषी अभियांत्रिकी 01 01 01 01 04
7 कृषी अभियांत्रिकी 03 03 03 02 11
8 NOGA 01 00 00 00 01

वि. का. विभागनिहाय उलाढाल (रु. लाख)::

क्र. विभागणी 2019-20 2020-21 2021-22
1 खत 3661.74 3768.45 3497.35
2 कीटकनाशक 419.85 514.69 671.67
3 पशू खाद्य 2.34 Nil 2.26
4 कृषी अभियांत्रिकी 28.94 2.43 5.22
5 NOGA Nil 5.00 13.22

विभागीय कार्यालय कर्मचारी तपशील

क्र. कर्मचाऱ्यांचे नाव पदनाम स्थान मोबाईल क्र ई-मेल आयडी
1 किशोर जी. राठोड विभागीय व्यवस्थापक नागपूर 8888842290 maidcronagpur@gmail.com
2 अभय के. गोसावी लेखा आणि प्रशासन अधिकारी. नागपूर 8888842371 maidcronagpur@gmail.com
3 सुनील आर. सुटे उप व्यवस्थापक (मार्केटिंग) नागपूर 8888842296 maidcronagpur@gmail.com
4 दीपक के. बांधे उप व्यवस्थापक(मार्केटिंग) भंडारा 8888842328 maidcronagpur@gmail.com
5 विष्णुपंत बी. केवट सहाय्यक. व्यवस्थापक (मार्केटिंग) गोंदिया 8888842368 maidcronagpur@gmail.com
6 महादेव एम. ढाले सहाय्यक. व्यवस्थापक (मार्केटिंग) वर्धा 88888842372 maidcronagpur@gmail.com
7 प्रकाश पी. भारते स्टेनो टंकलेखक नागपूर 7841958534 maidcronagpur@gmail.com
8 राजेंद्र आर. माटे सहाय्यक नागपूर 8888842371 maidcronagpur@gmail.com
9 स्वाती डी. नायर सहाय्यक नागपूर 8975683556 maidcronagpur@gmail.com
10 शोभा बी. नंदेश्वर सहाय्यक नागपूर 9763198219 maidcronagpur@gmail.com
11 अंकुश ए. गणवीरr शिपाई नागपूर 9890911148 maidcronagpur@gmail.com
12 विकास व्ही. दांडगे शिपाई वर्धा 9923097313 maidcronagpur@gmail.com
13 हनुमंत व्ही. पवार चालक नागपूर 9373142474 maidcronagpur@gmail.com
14 परितोष एम. धापके सहाय्यक. व्यवस्थापक नागपूर 9653114628 maidcronagpur@gmail.com
15 भागवत पी.सोनुने लिपिक नागपूर 9209263596 maidcronagpur@gmail.com
16 नितीन पी. थुटे डी.इ.ओ. नागपूर 9021179118 maidcronagpur@gmail.com
17 नितीन व्ही. माडवकर विक्री प्रतिनिधी नागपूर 9823834799 maidcronagpur@gmail.com
18 कृणाल डी. उपाध्ये विक्री प्रतिनिधी नागपूर 9096435352 maidcronagpur@gmail.com
19 निलेश एच.ढोले शिपाई नागपूर 9673449154 maidcronagpur@gmail.com

तुमची अमुल्य सूचना / माहिती येथे नोंदवा

आम्ही आपल्या अमूल्य सुचना॑चे स्वागत करतो. कृपया आपल्या सुचना येथे द्याव्या.

तुमचे नाव (आवश्यक)

तुमचा ईमेल आय.डी.(आवश्यक)

तुमची सूचना / माहिती

स्थान

एम.ए.आय.डी.सी. लिमिटेड, विभागीय कार्यालय, नागपूर.
सी/V नोगा फॅक्टरी प्लॉट क्रमांक- बी-17 ते बी-20, एम.आय.डी.सी.
इंडियन ऑईल पेट्रोल पंपाच्या मागे, हिंगणा नाका, हिंगणा रोड,
नागपूर जिल्हा- नागपूर-४४००१६ (महाराष्ट्र)

  • maidcronagpur@gmail.com
  • +91 8888842290