नाशिक विभागीय कार्यालय

मुख्यपृष्ठ >विभागीय कार्यालय >नाशिक विभागीय कार्यालय
मुख्यपृष्ठ
आमचे कार्यसंघ सदस्य
पत्ता
फोटो गॅलरी

विभागीय कार्यालय, नाशिकची स्थापना १९७८ मध्ये झाली. विभागीय कार्यालय, नाशिकचे कार्यालय “कृषी भवन, हॉटेल गोदावरी समोर, द्वारका सर्कल, नाशिक पिन कोड – ४२२००१ येथे कार्यरत आहे. विभागीय कार्यालय, नाशिक अंतर्गत उपविभागीय कार्यालय, अहमदनगर मार्केट यार्ड, कोठी रोड, अहमदनगर येथे कार्यरत आहे. सदर विभागीय कार्यालय व उपविभागीय कार्यालय महामंडळाची दर्जेदार खते,कीटकनाशके,पशुखाद्य,कृषी उपकरणे/अवजारे आणि नोगा उत्पादने यांच्या विपणनामध्ये पूर्णपणे गुंतलेले आहेत. विभागीय कार्यालय, नाशिकचे कार्यक्षेत्र नाशिक आणि अहमदनगर जिल्ह्या पर्यंत पसरलेले असून नाशिक आणि अहमदनगर जिल्ह्य़ांमध्ये अनुक्रमे एकूण ८.०१लाख हेक्टर आणि 13.59 लाख हेक्टर शेतीयोग्य जमीन आहे व नाशिक आणि अहमदनगर जिल्ह्यातील अनुक्रमे १५ आणि १४ तालुक्यांचा समावेश होतो. नाशिक आणि अहमदनगर जिल्ह्यात अनुकमे ९० आणि ९३ डीलर्सचे मजबूत डीलर नेटवर्क आहे. नाशिक जिल्ह्यात द्राक्षे, कांदा, भाजीपाला, डाळिंब, भात, ऊस, सोयाबीन, गहू, मका आणि कापूस या प्रमुख पिकांची लागवड केली जाते आणि अहमदनगर जिल्ह्यात कांदा भाजीपाला, डाळिंब, भात, ऊस, सोयाबीन, गहू, बाजरी, ज्वारी, मका आणि तेलबिया ही प्रमुख पिके घेतली जातात.

अधिकृत डीलर्सची संख्या :

क्र. विभागणी नाशिक जिल्हा अहमदनगर जिल्हा एकूण
1 खत 140 105 245
2 कीटकनाशक 47 30 77
3 पशू खाद्य 3 5 8
4 कृषी अभियांत्रिकी 2 2 4
5 NOGA 12 3 15

वि. का. विभागनिहाय उलाढाल (रु. लाख)::

क्र. विभागणी 2020-21 2021-22 2022-23
1 खत 3820.88 5400.54 6389.43
2 कीटकनाशक 520.00 922.99 1154.77
3 पशू खाद्य 14.00 43.49 20.23
4 कृषी अभियांत्रिकी 2.06    
5 NOGA 30.00 5.96 7.18

विभागीय कार्यालय कर्मचारी तपशील

>
क्र. कर्मचाऱ्यांचे नाव पदनाम स्थान मोबाईल क्र ई-मेल आयडी
1 रवींद्र एस.पाटील विभागीय व्यवस्थापक नाशिक 8888842396 maidcnashik@gmail.com
2 श्योगेश पी.बिडवे D.Y. व्यवस्थापक नाशिक 8888842360 maidcnashik@gmail.com
3 प्रविण आर.जाधव सहाय्यक. व्यवस्थापक(Mktg) अहमदनगर 8888842398 maidcnashik@gmail.com
4 अशोक एल.सुपळकर सहाय्यक. व्यवस्थापक (प्रशासन) नाशिक 9767854894 maidcnashik@gmail.com
5 प्रशांत एम.पाटील स्टेनो नाशिक 9922902844 maidcnashik@gmail.com
6 विजयसिंह एस.परदेशी सहाय्यक नाशिक 9921843569 maidcnashik@gmail.com
7 अतुल सी भावसार सहाय्यक. व्यवस्थापक नाशिक 9637044141maidcnashik@gmail.com
8 श्रीकांत पी. ​​बेहेरे सहाय्यक व्यवस्थापक नाशिक 9595449602 maidcnashik@gmail.com
9 निलेश टी. कांबळे सहाय्यक. व्यवस्थापक नाशिक 9881636623 maidcnashik@gmail.com
10 हर्षल पी. निघुटे सहाय्यक व्यवस्थापक नाशिक 9763292497 maidcnashik@gmail.com
11 अविराज टी दंडवते सहाय्यक व्यवस्थापक अहमदनगर 9890141430 maidcnashik@gmail.com
12 सुशील एस. गोसावी सहाय्यक व्यवस्थापक नाशिक 9673958983 maidcnashik@gmail.com
13 सुचिता जी. मनोहर डी .ई.ओ. नाशिक 9307369237 maidcnashik@gmail.com
14 राजश्री पी. परदेशी डी .ई.ओ. नाशिक 9921568469 maidcnashik@gmail.com
15 संतोष एस घोंडगे विक्री प्रतिनिधी अहमदनगर 9975104110 maidcnashik@gmail.com
16 कुणाल के. शिंत्रे चालक नाशिक 7875845558 maidcnashik@gmail.com
17 प्रियांका एम. देसाई लिपिक नाशिक 9403806461 maidcnashik@gmail.com
18 ओमकेश एस.लहांगे लिपिक नाशिक 7700023434 maidcnashik@gmail.com
19 प्रमोद एस. वझारे शिपाई नाशिक 7775854093 maidcnashik@gmail.com

तुमची अमुल्य सूचना / माहिती येथे नोंदवा

आम्ही आपल्या अमूल्य सुचना॑चे स्वागत करतो. कृपया आपल्या सुचना येथे द्याव्या.

तुमचे नाव (आवश्यक)

तुमचा ईमेल आय.डी.(आवश्यक)

तुमची सूचना / माहिती

स्थान

कृषी भवन. समोर. हॉटेल ग्वारका सर्कल, नाशिक - ४२२००१.

  • maidcnashik@gmail.com
  • 0253-4036968