उस्मानाबाद विभागीय कार्यालय

मुख्यपृष्ठ >विभागीय कार्यालय >उस्मानाबाद विभागीय कार्यालय
मुख्यपृष्ठ
आमचे कार्यसंघ सदस्य
पत्ता
फोटो गॅलरी

विभागीय कार्यालय, उस्मानाबादची स्थापना 1993-94 मध्ये झाली. विभागीय कार्यालय, उस्मानाबादचे कार्यालय "आनंदकृपा" 2 रा मजला, नाईकवाडी नगर, गणेश विसर्जन विहीर जवळ, उस्मानाबाद पिन कोड – ४१३५०१ येथे कार्यरत आहे. सदर विभागीय कार्यालय व उपविभागीय कार्यालय महामंडळाची दर्जेदार खते,कीटकनाशके,पशुखाद्य,कृषी उपकरणे/अवजारे आणि नोगा उत्पादने यांच्या विपणनामध्ये पूर्णपणे गुंतलेले आहेत. विभागीय कार्यालय, उस्मानाबादचे कार्यक्षेत्र उस्मानाबाद, लातूर आणि सोलापूर जिल्ह्या पर्यंत पसरलेले असून उस्मानाबाद, लातूर आणि सोलापूर जिल्ह्यामध्ये अनुक्रमे एकूण 6.९१ लाख हेक्टर, ६.४४ लाख हेक्टर आणि १२.65 लाख हेक्टर शेतीयोग्य जमीन आहे व उस्मानाबाद, लातूर आणि सोलापूर जिल्ह्यातील अनुक्रमे ८, १० आणि ११ तालुक्यांचा समावेश होतो. . उस्मानाबाद, लातूर आणि सोलापूर जिल्ह्यात अनुकमे ५९, ४८ डीलर्स आणि १०० डीलर्सचे मजबूत डीलर नेटवर्क आहे. . उस्मानाबाद, लातूर आणि सोलापूर जिल्ह्यात प्रमुख पिके सोयाबीन, ज्वारी, ऊस, मका, तूर, मूग, उडीद, द्राक्षे, कांदा, भाजीपाला, कापूस आणि तेलबिया घेतली जातात.

अधिकृत डीलर्सची संख्या :

क्र. विभागणी उस्मानाबाद जिल्हा लातूर जिल्हा सोलापूर जिल्हा एकूण
1 खत 34 22 50 106
2 कीटकनाशक 25 22 46 93
3 पशू खाद्य 0 0 2 2
4 कृषी अभियांत्रिकी 0 2 1 3
5 NOGA 0 2 1 3

वि. का. विभागनिहाय उलाढाल (रु. लाख)::

क्र. विभागणी 2020-21 2021-22 2022-23(Up to 15.03.23)
1 खत 492.54 1272.53 2521.73
2 कीटकनाशक 632.50 1225.94 1353.52
3 पशू खाद्य 0 12.30 13.38
4 कृषी अभियांत्रिकी 2.05 3.23 5.60
5 NOGA 0.25 0.96 0.70
  एकूण 1127.34 2514.96 3894.93

विभागीय कार्यालय कर्मचारी तपशील:

क्र. कर्मचाऱ्यांचे नाव पदनाम स्थान मोबाईल क्र ई-मेल आयडी
1 महेंद्र बी.वाटकर विभागीय व्यवस्थापक उस्मानाबाद 8888842384 osmanabadmaidc@gmail.com
2 अशोक एम. वाघमारे अधिनियम. & Admn. अधिकारी उस्मानाबाद 8888842363 osmanabadmaidc@gmail.com
3 जयकुमार जे. ठाकूर सहाय्यक. व्यवस्थापक (Mktg.) उस्मानाबाद 9604970590 osmanabadmaidc@gmail.com
4 शिवाजी एस. पाटील सहाय्यक. व्यवस्थापक(Mktg.) पंढरपूर जि.सोलापूर 8888842392 osmanabadmaidc@gmail.com
5 कुलदीप उ. बनसोडे सहाय्यक. व्यवस्थापक (Mktg.) लातूर 8888842391 osmanabadmaidc@gmail.com
6 मारोती के. गोतराम लिपिक उस्मानाबाद 9158328062 osmanabadmaidc@gmail.com
7 अभिमन्यू ए. माली डेटा एंट्री ऑपरेटर उस्मानाबाद 8411913199 osmanabadmaidc@gmail.com
8 सौ. अर्चना आर. पेठकर लिपिक उस्मानाबाद 7498453419 osmanabadmaidc@gmail.com
9 शरदचंद्र ए. कावळे लिपिक उस्मानाबाद 7498453419 osmanabadmaidc@gmail.com
10 विलास व्ही. करंजकर लिपिक उस्मानाबाद 7499104167 osmanabadmaidc@gmail.com
11 प्रसाद एस. देशमुख लिपिक उस्मानाबाद 9307055108 osmanabadmaidc@gmail.com
12 यशोदीप डी. पंडित विक्री प्रतिनिधी उस्मानाबाद 9823890426 osmanabadmaidc@gmail.com
13 भागवत जे. बामणे चालक उस्मानाबाद 9822809231 osmanabadmaidc@gmail.com
14 सुधीर एस. सुर्यवंशी शिपाई उस्मानाबाद 7020710005 osmanabadmaidc@gmail.com

तुमची अमुल्य सूचना / माहिती येथे नोंदवा

आम्ही आपल्या अमूल्य सुचना॑चे स्वागत करतो. कृपया आपल्या सुचना येथे द्याव्या.

तुमचे नाव (आवश्यक)

तुमचा ईमेल आय.डी.(आवश्यक)

तुमची सूचना / माहिती

स्थान

आनंदकृपा” दुसरा मजला, नाईकवाडी नगर, गणेश विसर्जन विहीर जवळ, उस्मानाबाद – ४१३५०१

  • osmanabadmaidc@gmail.com
  • +0472-222067