कृषी अभियांत्रिकी विभाग

कृषी अभियांत्रिकी विभागा विषयी

अधिकाऱ्याचे नाव पदनाम स्थान फोन ई-मेल
सुनील पाटील जनरल मॅनेजर (AE) मुंबई 8888842306 agroenggmaidc@gmail.com
सुरेश सोनवणे उप. जनरल मॅनेजर (A.E) मुंबई 8888842314 agroenggmaidc@gmail.com
विकास पोळ उप व्यवस्थापक (A.E) मुंबई 8888842367 agroenggmaidc@gmail.com
मोहन कात्रे सहाय्यक व्यवस्थापक (A.C / A. E) मुंबई 8888842317 agroenggmaidc@gmail.com