पशू खाद्य विभाग

पशू खाद्य विभाग >महत्वाचे संपर्क

पशुखाद्य विभागाविषयी

अधिकाऱ्याचे नाव पदनाम स्थान फोन ई-मेल
सुजित पाटील D.G.M.(A.F)/G.M.(F.& A.) मुख्य कार्यालय, (मुंबई) 8888842365 animalfeedmaidc@gmail.com
डी.एस. दुथडे व्यवस्थापक मुख्य कार्यालय, (मुंबई) 8888842327 animalfeedmaidc@gmail.com
माणिकराव गायकवाड सहाय्यक व्यवस्थापक मुख्य कार्यालय, (मुंबई) 8888842310 animalfeedmaidc@gmail.com