किटकनाशके विभाग

कीटकनाशके विभाग >महत्वाचे संपर्क

किटकनाशके विभाग

अधिकाऱ्याचे नाव पदनाम स्थान फोन ई-मेल
सुजित पाटील G.M (Pest/F.A) मुंबई 8888842365 gmfa.sujitpatil@gmail.com
डी.एस. दुथडे D.Y. G.M. मुंबई 8888842327 Pesticidesmaidc65@gmail.com
हेमंत पिंगटे व्यवस्थापक मुंबई 8888842397 Pesticidesmaidc65@gmail.com
श्रीकांत ढवळे सहाय्यक व्यवस्थापक मुंबई 8888842292 Pesticidesmaidc65@gmail.com
सचिन बहेकर सहाय्यक व्यवस्थापक मुंबई 8692927272 Pesticidesmaidc65@gmail.com