खत विभाग

विभाग >महत्वाचे संपर्क

खत विभागाविषयी

अधिकाऱ्याचे नाव पद स्थान फोन ई-मेल
महेंद्र बोरसे उप महाव्यवस्थापक (खते) मुंबई 91-22-28719350 mborse37@gmail.com
महेंद्र धांडे व्यवस्थापक (खत- Mktg/Proc) मुंबई 91-22-28719356 mddhande@gmail.com